yoga-images-18244-19000-hd-wallpapers

Dodatne i specifične pogodnosti joge i njen uticaj na zdravlje i umnu kreativnost se sve više proučavaju od strane naučnika, lekara, psihijatara i psihologa, teologa, filozofa i umetnika. Joga, sa svojim aspektom rada na telu i tehnikama meditacije predmet je koji se proučava na brojnim fakultetima, kako na Istoku tako i na Zapadu. Ona se upražnjava u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama kao dodatni metod lečenja, način otklanjanja ili ublažavanja tegoba i bolova, kao prevencija protiv bolesti, ili u svrhu oporavka posle bolesti. Joga terapija, kao posebna disciplina, sve se više koristi i dobija na značaju u zemljama Zapada. Neinvazivne, blage i čak prijatne tehnike obnove zdravlja kroz kombinaciju joga položaja, vežbi disanja, tehnika pročišćenja i meditacije se koriste za rešavanje problema i bolesti kardiovaskularnog, respiratornog, nervnog, digestivnog, koštano-mišićnog i urino-reproduktivnog telesnog sistema. Joga terapija se koristi kao tretman za prekomernu telesnu težinu i gojaznost, zdravstvene probleme koji su rezultat nepogodne životne sredine ili stresa, bolesti zavisnosti, depresiju ili za “destresiranje” u svakodnevnom životu.