yoga at sunset #9

Joga je drevni i sveobuhvatni sistem tehnika koji potiče iz Indije. On obuhvata nekoliko blisko povezanih i isprepletanih aktivnosti kao što su: asane (fizičke vežbe ili položaji), pranajame (tehnike disanja), krije (tehnike čišćenja), mudre (psiho-fizički gestovi), bande (zaključane telesne poze), i meditacija (koja se sastoji od povlačenja čula, koncentracije, fokusiranja i smirenja uma).

Poreg ovog, joga ne obuhvata samo gore pomenuti niz tehnika, već i širi filozofski pristup životu, sa društvenim i moralnim implikacijama. Ovde možemo pomenuti nenasilje, istinoljubivost, poštenje, obuzdavanje čula, čistotu uma i tela, zahvalnost za ono što imamo i jesmo, skromnost, težnju ka ličnom razvoju, samopredaju Bogu ili višoj sili, itd.

Jogu upražnjavaju ljudi svih nacionalnosti, veroispovesti, uzrasta, zanimanja i duhovnih stremljenja. Joga znači – jedinstvo, i to se uglavnom odnosi na našu težnju da se približimo i spojimo sa svojim božanskim suštinskim “ja”, koje je naša prava priroda, i koje je zapravo – ljubav, lepota, dobrota, svetlost, tj. da postanemo najbolja verzija sebe, da se realizujemo kao individue.

Joga se odnosi na jedinstvo tela i uma, korelaciju koja je dokazivana kroz vekove, a koja je tek nedavno počela da se prihvata i u medicinskim krugovima. Istina koju su drevni mudraci svih duhovnih tradicija prihvatali, da su naše misli, način na koji dišemo, hrana i voda koju unosimo i telesno kretanje – ključni za zdravlje, telesno i duhovno blagostanje i dugovečnost, sve se više i više prihvata od strane savremenog čoveka. Kod ljudi koji upražnjavaju jogu primetna je staloženost, koncentracija, pojačana intuicija, saosećajnost i sposobnost da vole.

HATHA JOGA – autentična indijska joga, stara preko 4.000 godina. Biharska škola joge, Šivananda joga, Himalajska škola joge, i ostale predstavljaju ovu klasičnu kategoriju.

TAOISTIČKA JOGA – potiče iz Kine; takođe poznata kao Jin & Jang joga. Jedan od glavnih predstavnika ove grane joge je Master Paulie Zink. Položaji su bazirani na formama životinja, na pet elemenata taoizma i Jin & Jang interakciji.

JIN JOGA – novija forma joge, koju su osnovali Paul Grilley i Sarah Powers. Sastoji se od dužeg zadržavanja u položajima i u suštini ima smirujući efekat.

ZEN JOGA ili ČAN JOGA – potiče iz budizma; pokreti su pretežno sporiji i postoji flow; pranajama i zazen meditacija su važne komponente.

TANTRA JOGA (desna linija tantra joge) – drevna škola joge koja se pominje u Vedama i drugim starim hindu tekstovima. Samorealizacija se postiže preko tela i kroz pokretanje energije; filozofska baza je spoj Šiva i Šakti principa.

KUNDALINI JOGA – sastoji se od energetizujućih položaji, tehnike pokreta i disanja, sa ciljem buđenja evolutivne kundalini energije.

VINYASA JOGA – dinamična joga sa flow sekvencama i različitim formama pranajame.

TAI ČI (ČUAN) – drevni kineski sistem samoodbrane i fizičkih vežbi koje se sastoje od sekvenci sporih, meditativnih pokreta. Iako borilačka veština, tai či danas se najviše praktikuje radi zdravlja.

ČI GONG (Či Kung) – često se naziva “roditelj tai čija”; praktikuje se za lečenje i sastoji od niza pokreta i tehnika disanja; dok tai či uvek uključuje pokret i korak, mnoge forme či gonga se rade stojeći, a ponekad u sedećem i ležećem stavu.